Trafiksäkerhet/Instruktörer

Operativ trafiksäkerhet

Tillstånd, utredningar, riskanalyser, avvikelser

Urban Lavén

Kontor +46 550 87504
Mobil +46 730 48 88 29
Mail (Klicka här)


Lokinstruktör diesellok
Peter Nordqvist

Mobil +46 730 – 48 88 32
Mail (Klicka här)


Lokinstruktör ellok
Martin Nordling

Mobil +46 730 48 88 38
Mail (Klicka här)


Trafikföreskriftsinstruktör TTJ (Sverige)
Hans Markusson

Mobil + 46 730 48 88 31
Mail (Klicka här)


Trafikföreskriftsinstruktör TJN (Norge)

Vakant tills vidare


Vagninstruktör
Mikael Borén

Mobil +46 730 – 78 88 45
Mail (Klicka här)