BAGAGE

Högst två väskor per person och handväska/dataväska samt, utöver detta ett par skidor, golfbag, musikinstrument eller hopfällbar barnvagn (mer info om barnvagn under ”vagnar”)
Vi kan neka påstigning, av säkerhetsskäl, om dessa regler inte följs. Tågab ansvarar inte för stulet eller bortkommet bagage som du som resenärer själv medför i fordonet.

HITTEGODS

Hittegods förvaras på vår hittegodsavdelning i Kristinehamn. Avhämtning efter överenskommelse.

Vi förvarar allt upphittat gods i EN månad i väntan på ägarens anspråk. Enligt hittegodslagen förlorar man äganderätten om man inte har frågat efter hittegodset inom en viss tid.
Det som inte efterfrågas skänks till välgörenhet.

Hittegods ligger kvar i högst en månad efter att ägaren informerats om var det finns för avhämtning.

SÄLLSKAPSDJUR

Avdelning för resande med sällskapsdjur finns i 2 klass. Vid biljettköp, ej ombord, glöm inte att uppge att du reser med djur. Vänligen kontrollera din biljett efter köp att du tilldelats en plats med djur tillåtet. Djur ska färdas på golvet eller på skyddande underlag.

I 1:a klass får inga djur medtagas.

VAGNAR

För bilder på våra vagnar och interiör se, https://www.jarnvag.net/vagnguide/personvagnar-i-trafik

Vi kör med upprustade s k sextiotalsvagnar. Dörrarna är 55-60 cm breda, vilket tyvärr utgör en begränsning vid resa med barnvagn och rullstol. Barnvagn ska fällas ihop innan avfärd.
Vagnarna har fläktventilation men saknar AC. Alla vagnar saknar för tillfället Wi-Fi.

Vi har även vagnar av typen X10. Dessa vagnars dörrar är 105 cm breda.

BILJETTINFORMATION

Biljettköp görs hos SJ, www.tagbokningen.se, www.vy.se , SJ-biljettautomater samt via tel. 0771-75 75 75. Internationella kort och länstrafikens biljetter, se nedan.

Vid ”Ej valbar”  på www.sj.se är tåget slutsålt.

SJ Årskort ger 50 % rabatt (100 % för Årskort med Resplustillägg om du ej bokar plats).
Vid biljettköp ombord på tåg tillkommer 100 kr. Samma plats hela resan kan ej garanteras.

Ombord säljs också s k 10-biljetter; 10 resor i valfri riktning på en viss sträcka inom ett halvår. 10% rabatt. Sittplats ingår inte i dessa biljetter utan resenären sitter i mån av plats.

FAMILJEERBJUDANDE

Två barn under 16 år reser fritt tillsammans med resenär som har biljett för vuxen. Två barn under 7 år reser fritt tillsammans med resenär som har rabatterad biljett. Pris för plats tillkommer (28 kr/pp) när du köper din biljett online. Om du köper din biljett ombord kan vi inte garantera någon plats. Erbjudandet gäller endast 2-klassbiljetter.

PENSIONÄR, UNGDOM SAMT STUDERANDE

20 % rabatt på ordinarie pris mot styrkande av ålder/behörighet. Pensionär under 65 år ska kunna visa upp intyg från Försäkringskassan. Studerande ska kunna visa upp CSN-, ISIC-, Mecenat- eller Studentkortet. Ungdomsrabatt t o m 25 år.

ÅLDERSGRÄNS FÖR ENSAMRESANDE BARN

Barn till och med 6 år får inte resa ensamma på våra tåg. Har du barn mellan 7 och 15 år så är det upp till dig som förälder att bedöma om barnet klarar av att resa på egen hand.

Barn som reser utan vuxet sällskap ska kunna ansvara för sig själva under resan, även vid till exempel en trafikstörning

LÄNSTRAFIKENS BILJETTER

Värmlandstrafik: Länskort Buss & Tåg, Skolungdom och Vuxen gäller på sträckan Hällefors / Degerfors – Kristinehamn – Åmål. Via länken nedan kan du läsa mer om Värmlandstrafiks biljetter ombord på tåg. Har du ett fysiskt kort måste aktiveringskvitto medföras.

https://www.varmlandstrafik.se/varmlandstrafik/biljetter/vara-biljetter/periodbiljett/varmlandstrafiks-biljetter-ombord-pa-tag


Länstrafiken Örebro: Länskortet, Fritidskortet, PendlarPlus och Gymnasiekortet gäller, med aktiveringskvitto, på sträckorna Ställdalen – Grythyttan och Kristinehamn – Laxå.
Dalatrafik: Kombikort period, Seniorkort, Upp till 20-kortet och Resekort företag gäller, med laddningskvitto.

PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS

Periodkortet gäller för en månads obegränsat resande med Tågab-tåg på angiven sträcka. Perioden kan börja valfritt datum, t ex 8 nov – 7 dec. Priset beräknas som 8 enkelbiljetter till ”vardagspris”. Hänsyn tas till ev. rabatt och vagnsklass. Periodkort säljs endast ombord på Tågabs tåg. Tillägg för köp på tåg tas inte ut. Betalas med kontokort. Kortet är personligt.

INTERNATIONELLA KORT

InterRail- och Eurailkort med giltighet i Sverige gäller. Sittplats i mån av plats.

CYKEL

Enstaka cyklar tas med i mån av plats. Lasta och lossa själv, i bl a vagn 13, enligt tågpersonalens anvisningar. Pris 60 kr, betalas ombord.

PLATSRESERVATION

Tågab har tidigare haft obokade vagnar men på grund av systembyte ingår platsbiljett i biljettpriset från och med 4 juni – 2024. Resenärer med länskort samt resenär som köper biljett ombord sitter i mån av plats.

LEDSAGNING

Om du har en funktionsnedsättning, som innebär att Du måste ha hjälp till eller från ett av våra tåg, så kan du i samband med din biljettbokning göra en beställning av ledsagning. Beställningen måste göras minst 24 timmar innan tågets avgångstid. Vi samarbarbetar med www.stationsledsagning.se.

SERVERING

Tågkiosk finns med försäljning av varma och kalla drycker, kaffebröd, smörgåsar, godis med mera. Tågpersonalen meddelar öppettider.

ERSÄTTNINGSBUSSAR

Ibland händer det något som gör att tåget ersätts av bussar. Ibland kan det vara planerade tidtabellsändringar, exempelvis när det pågår ban- eller vägarbeten. Ibland beror ändringarna på vädret, olyckor eller problem med fordon – alltså sådant som inte går att förutse.

När du åker tåg med ditt lilla barn ansvarar vi på Tågab för säkerheten ombord. Då behöver ingen av er använda bälte eller bilbarnstol. Däremot har vi inte bilbarnstolar, babyskydd, bältesstolar/kuddar i våra ersättningsbussar.

Så här skriver Transportstyrelsen:

”Alla som är äldre än tre år och som åker buss ska sitta på en plats som har bälte, om det finns en sådan plats, och de ska använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden är det dock tillåtet för passagerare att sitta på en plats som inte har bälte.”

Lagen säger att barn som är kortare än 135 cm och som färdas i bil eller lastbil måste använda särskild skyddsanordning i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Buss omfattas inte av denna lag och undantag görs även för så kallade korta resor med taxi.

Om du har blivit ombokad till ersättningsbuss och känner dig osäker gällande din resa hjälper naturligtvis vår kundservice till med återköp eller att boka om tågbiljetten om du väljer att inte resa med den avgången.

Om vi blir sena

Vårt mål är att hålla tiden men ibland händer saker som gör att tåget blir sent till din slutstation.

Detta gäller för tåg som kör 150 km eller längre (räknat från tågets första till sista station):

  • Vid 60 – 119 minuters försening ersätter vi 25% av biljettpriset.
  • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50% av biljettpriset.

Om du/ni haft utlägg för förtäring (Ej alkohol!) vid längre tågförsening ska alltid kvitto sparas. Vi ersätter upp till 50 kr vid försening 60-119 minuter och upp till 200 kr vid 120 minuters försening eller mer. Du måste reklamera din resa senast 2 månader efter förseningen för att få ersättning. Klicka på knapparna nedan för att söka ersättning.
Information om tågpassagerares rättigheter vid Resplus-resa och som gäller från och med 7 juni 2023, se https://samtrafiken.se/wp-content/uploads/2023/06/resevillkor-for-resplusresa-7-juni-2023.pdf

Om resenären inte kan påbörja eller fullfölja sin resa eller om resan kommer att försenas mer än 60 minuter till hans eller hennes slutstation för tågresan med Tågab har resenären möjlighet att välja att fortsätta resan, få en kostnadsfri returresa, boka om sin resa eller erhålla återbetalning av resan i enlighet med de villkor som uppställs i Tågpassagerarförordningen.

Om resenären valt att fortsätta resan ska Tågab om möjligt organisera alternativ transport av resenären.

Någon skyldighet att anordna alternativ transport i taxi eller med annan trafikoperatör finns inte. Kan alternativ transport inte organiseras och genomföras inom rimlig tid ska Tågab erbjuda resenären en kostnadsfri resa, kombinerad på samma sätt som den ursprungliga resan, så snart som möjligt samma dag eller på senare dag som resenären väljer.

Ersättning för värdebortfall, såsom förlust av inkomst eller andra ekonomiska värden betalas inte. Ersättning betalas inte heller ut för ideell skada, såsom exempelvis missat bröllop/semesterdag som inte kan användas som planerat, missat evenemang, missad middag eller för följdskada såsom exempelvis ersättning för missat flyg.