För kontakt gällande godstrafik vänligen ring vår Transportledning på 0550 – 875 50