Tidtabeller från och med 12 augusti
Dalarna – Värmland – Göteborg (tab. 75)

(Fler förbindelser Kristinehamn – Göteborg – Kristinehamn, se tabell 71 och 78.)
Värmland – Stockholm (tab. 70)
Göteborg – Karlstad – Stockholm (tab. 71)
Värmland – Skövde – Göteborg (tab. 78)
Karlstad – Hallsberg – Alvesta (- Malmö) (tab. 77)

För att söka & boka Din resa hänvisar vi till www.sj.se