Tågab är engagerade i att skydda din personliga integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras med försiktighet och ansvar. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi samlar in och hanterar personuppgifter som du tillhandahåller genom vårt ansökningsformulär för sökande.

Genom att skicka in din ansökan bekräftar du att du har läst och förstått denna information om personuppgiftsbehandling och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt de beskrivna villkoren.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller oss via vårt ansökningsformulär, inklusive ditt namn, kontaktuppgifter, arbets- och utbildningshistorik, referenser och andra relevanta detaljer som du frivilligt delar med oss.

 1. Ändamål med personuppgiftsbehandling

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Bedömning av din ansökan för den specifika tjänst du har sökt.
 • Kontakter i samband med din ansökan, inklusive att kalla dig till intervjuer.
 • För att utvärdera din kompetens och lämplighet för tjänsten.
 • För att ta eventuella beslut om anställning.
 • För att upprätta en anställningsrelation om din ansökan godkänns.
 1. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra de åtgärder som krävs före ingående av ett anställningskontrakt. Vi behandlar också dina personuppgifter med ditt samtycke och i syfte att fullgöra våra lagliga förpliktelser.

 1. Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas internt med personer som är involverade i rekryteringsprocessen. Vi kan också behöva dela dina personuppgifter med tredje parter, såsom utbildningsinstitut och myndigheter, i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 1. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med tillämpliga lagar och regler och endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av behandlingen av och överföring av dina personuppgifter. Du har även rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via länken Dataskydd

 1. Dataskyddskontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post här  Dataskydd