Tågåkeriet i Bergslagen AB

  
Det kompletta järnvägsföretaget 

 

 

Tågab persontrafik Tågab godstrafik Tågab verkstad

Tågabs linjenät för persontrafik.

(klicka på kartan för förstoring)

horoskopi ditor

 

 

 

Tågab är ett regionaltjärnvägsföretag!

Vi vill stärka järnvägens roll i vårt geografiska kärnområde:
Värmland och Bergslagen.

Tågabs verksamhet består i huvudsak av:

- Matarbana för gods och vagnslaster i samarbete med green Cargo.

- Samarbete med flera andra järnvägsföretag, t ex CargoLink.

- Egen godstrafik i Sverige och Norge.

- Uthyrning av lok och förare till andra trafikutövare.

- Verkstad för underhåll etc, av egna och andras lok och motorvagnar.

- Reservdelsförsäljning

- Persontrafik mellan Dalarna/Värmland och Göteborg

- Tågab har ca 120 anställda, 30-tal lok av olika storlekar, ellok såväl som diesellok och ett par servicebilar

 

 

free xbox codes free psn codes elliptical machine