Tågab är ett regionalt järnvägsföretag!


Vi vill stärka järnvägens roll i vårt geografiska kärnområde: Värmland och Bergslagen.

Tågabs verksamhet består i huvudsak av:

  • Matarbana för gods och vagnslaster i samarbete med Green Cargo.
  • Samarbete med flera andra järnvägsföretag.
  • Egen godstrafik i Sverige och Norge.
  • Uthyrning av lok och förare till andra trafikutövare.
  • Verkstad för underhåll etc, av egna och andras lok, motorvagnar och godsvagnar.
  • Reservdelsförsäljning
  • Persontrafik mellan Dalarna/Värmland och Göteborg/Stockholm/Alvesta

    Tågab har ca 120 anställda, 30-tal lok av olika storlekar, ellok såväl som diesellok och ett par servicebilar