Tågåkeriet i Bergslagen AB

  
Det kompletta järnvägsföretaget 

 

 

Tågab persontrafik Tågab godstrafik Tågab verkstad

Tågabs linjenät för persontrafik.

(klicka på kartan för förstoring)

 

 

 

Tågab är ett regionaltjärnvägsföretag!

Vi vill stärka järnvägens roll i vårt geografiska kärnområde:
Värmland och Bergslagen.

Tågabs verksamhet består i huvudsak av:

- Matarbana för gods och vagnslaster i samarbete med green Cargo.

- Samarbete med flera andra järnvägsföretag, t ex CargoLink.

- Egen godstrafik i Sverige och Norge.

- Uthyrning av lok och förare till andra trafikutövare.

- Verkstad för underhåll etc, av egna och andras lok och motorvagnar.

- Reservdelsförsäljning

- Persontrafik mellan Dalarna/Värmland och Göteborg

- Tågab har ca 120 anställda, 30-tal lok av olika storlekar, ellok såväl som diesellok och ett par servicebilar