Tågab:s rapport om Tjänstekvalitetsnormer enligt EG förordning 1371/2007

Allmänt Tågab är ett relativt litet järnvägsföretag med små administrativa resurser. Vår ambition är att uppfylla kraven enligt rubr. förordning. Det sker med resenären i centrum, men utan sofistikerade och kostnadsdrivande metoder och redskap. Rapporten nedan följer ”Miniminormer för tjänstekvalitet” i bilaga III till rubr. förordning. Information och biljetter Biljetter … Fortsätt läsa Tågab:s rapport om Tjänstekvalitetsnormer enligt EG förordning 1371/2007