Ledning/Ekonomi

Verkställande direktör CEO

Lars Yngström

Kontor +46 550 875 55
Mobil +46 70 57 849 50
Mail (Klicka här)


Ekonomichef

Gunilla Eklund

Kontor +46 550 87558
Mobil +46 730 78 88 40
Mail (Klicka här)


Bokföring

Anna Calais

Kontor +46 550 87501
Mail (Klicka här)


Löneadministratör

Lise-Lotte Olsson

Kontor +46 550 87501
Mail (Klicka här)