Tågåkeriets verkstad


Som en del av det av det kompletta järnvägsföretaget Tågab är verkstadsrörelsen en av delarna. Vår kompetenta personal klarar av det som efterfrågas inom fordonsunderhåll.


 • Underhåll av egna lok.
 • Underhåll av vagnar, såväl gods- som personvagnar.
 • Underhåll av lok för många järnvägsbolag, både Svenska och Norska,
  t. ex. Inlandsgods, Baneservice, Trafikverket mm.
 • Underhåll av Värmlandstrafiks motorvagnar av typen Regina och Itino.
 • Nyinstallationer och service av ATC-anläggningar.
 • Ombyggnad och revisioner av lok och vagnar.
 • Riskanalyser.
 • Tillståndsprocesser.


 • För att kontakta oss: Klicka här