Transportplanering godstrafik
Lars Gunnarsson
Kontor +46 550 87557
Mail (Klicka här)
Lotti Arthursson
Kontor +46 550 87517
Mail (Klicka här)

Tågproduktion transportledning
Kontor +46 550 87550
Mats Larsson
Mail (Klicka här)
Per Nyman
Mail (klicka här)
Katarina Haglund-Lavén
Mail (klicka här)

Fordonsledning
Kontor +46 550 87560
Mail (Klicka här)

Jan Sillén
Mail (Klicka här)
Johan Johansson
Mail (Klicka här)