Operativ trafiksäkerhet
Tillstånd, utredningar, riskanalyser, avvikelser
Urban Lavén
Kontor +46 550 87504
Mobil +46 730 48 88 29
Mail (Klicka här)

Lokinstruktör diesellok
Peter Nordqvist
Mobil +46 730 - 48 88 32
Mail (Klicka här)

Lokinstruktör ellok
Martin Nordling
Mobil +46 730 48 88 38
Mail (Klicka här)

Trafikföreskriftsinstruktör TTJ (Sverige)
Hans Markusson
Mobil + 46 730 48 88 31
Mail (Klicka här)

Trafikföreskriftsinstruktör TJN (Norge)
Vakant tills vidare

Vagninstruktör
Mikael Borén
Mobil +46 730 - 78 88 45
Mail (Klicka här)