Verkställande direktör CEO
Lars Yngström
Kontor +46 550 875 55
Mobil +46 70 57 849 50
Mail (Klicka här)

Ekonomichef
Gunilla Eklund
Kontor +46 550 87558
Mobil +46 730 78 88 40
Mail (Klicka här)

Ekonomi
Bokföring
Anna Nyman
Kontor +46 550 87501
Mail (Klicka här)

Ekonomi
Löneadministratör
Lise-Lotte Olsson
Kontor +46 550 87501
Mail (Klicka här)