Låt era laster bli våra laster!

 

Tågåkeriet i Bergslagen AB har licens att trafikera järnvägarna i Sverige och Norge.


 Vi löser det mesta av de transportbehov som finns på järnväg. Allt från:

 Timmer, sand, kalk, bilar, containers.... till special- och tungtransporter mm.

 

Vi transporterar även fordon av olika slag för många kunder. Vi står även till tjänst med att söka tillstånd för olika specialtransporter.

 

Har ni ett transportbehov?

Kontakta oss på 0550 - 87550 eller 0550 - 875 57.